Waarlijk Wonderbaarlijke Wetenschap

Proost op de wetenschap: Lokale identiteit en nationalisme in de negentiende-eeuwse stad

In deze editie van Proost op de wetenschap laat promovendus Tymen Peverelli zien hoe negentiende-eeuwse stadbewoners in de Lage Landen omgingen met de opkomst van het nationalisme. Wanneer en hoe gingen zij zichzelf als Belg of Nederlander beschouwen? En hoe verenigden zij die nationale identiteit met hun verbondenheid met de stad? In onze tijden van globalisering lijken natiestaten onder druk te staan. Steden hebben daarentegen de toekomst: een almaar groeiend gedeelte van de wereldbevolking is stadbewoner en gemeentebesturen profileren zich […]

Lees meer

Proost op de wetenschap: Conflict als kans voor de stad?

Hoe vergaat het onderhandelingsproces tijdens stedelijke conflicten op straten en pleinen? Welke partijen hebben hierin een rol en hoe serieus wordt de rol van de bewoners genomen? In deze Proost op de wetenschap-lezing geeft Nanke Verloo antwoord op de vraag of, hoe, waar en wanneer conflicten een kans kunnen zijn voor stedelijke ontwikkeling. Tijdens stedelijke conflicten op straten en pleinen van de stad onderhandelen bewoners, beleidsmakers en welzijnsprofessionals over de toekomst van hun wijk en hun rol in de gemeenschap. […]

Lees meer

Ongelijkheid in Nederland. Twee jaar na Piketty

Twee jaar geleden bracht de Franse econoom Thomas Piketty met het boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ een internationale discussie op gang over de toename van economische ongelijkheid in Europa en Amerika. Sindsdien lijkt de ongelijkheid alleen maar verder te zijn toegenomen. Wat heeft die discussie nu, twee jaar later, opgeleverd? En hoe wordt daar nu vanuit de wetenschap en de politiek over gedacht? Met Paul de Beer, Bas Jacobs, Agnes Jongerius, Nico Wilterdink en Olav Velthuis. Dit programma reflecteert […]

Lees meer

Geesteswetenschappen op de planken

Wat wordt er zoal gepubliceerd binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen? De faculteit organiseert een boekenborrel voor medewerkers, studenten en overige belangstellenden. Acht auteurs lichten hun boek kort toe waarna tijdens de borrel ruimschoots gelegenheid is de vele boeken in te zien die het afgelopen jaar van de hand van medewerkers van de FGw zijn verschenen. Acht wetenschappers en hun boek Decaan Frank van Vree heet iedereen welkom en introduceert achtereenvolgens acht wetenschappers, die elk in vier minuten een korte boekpresentatie […]

Lees meer

Bronx, Bijlmer, banlieues: alledaagse hoop en werkelijkheid in achterstandswijken

De politiek en media lijken het erover eens te zijn: achterbuurten zijn broedplaatsen van ellende. Maar politiek drijft op angst en nieuws gaat over dat wat afwijkt van het alledaagse. Wat speelt er zich écht af in de achterstandswijken? Hoe is het dagelijks leven in deze zogenaamde ‘broeiplekken’? En op welke manier verschilt Amsterdam van bijvoorbeeld New York of Parijs? Jongerenredactie Spui25 in Spe kijkt vanuit cross-nationaal perspectief en vraagt zich af: wat zijn de sociale structuren die roemruchte achterstandswijken […]

Lees meer

Proost op de wetenschap: Vaardig handelen. Fenomenologie en de natuurwetenschappen

We hebben de neiging om te denken dat een handeling begint met het hebben van een intentie of het maken van een beslissing. Hoewel dit wellicht klopt voor bepaalde handelingen, zoals het tekenen van een contract voor het kopen van een huis, lijkt dit niet te kloppen voor veel van onze alledaagse handelingen, zoals het fietsen door Amsterdam, en het adequaat reageren op de situaties die je onderweg tegenkomt. In de cognitie- en neurowetenschap wordt het expliciete model van beslissingen […]

Lees meer

Hoe moderne natuurwetenschap helpt eeuwenoude kunst te conserveren

De beroemde oude schilderijen, waar Nederland terecht vermaard om is, zijn ooit geschilderd met verf die natuurlijke kleurstoffen bevatten. Deze natuurlijke pigmenten kunnen op de lange termijn chemische reacties aangaan die resulteren in kleurveranderingen en zelfs aantasting en verval van het schilderij. Ook in de ondergrond en de vernislaag kunnen stoffen zitten die tot het verval van het schilderij leiden. Kennis van de samenstelling van oorspronkelijke materialen en onderzoek naar het verval hiervan zijn essentieel voor het behoud van kunstwerken […]

Lees meer