Waarlijk Wonderbaarlijke Wetenschap

Het Straatje van Vermeer ontdekt

Door nieuw  archiefonderzoek is door prof. dr. Frans Grijzenhout de exacte locatie ontdekt van het schilderij ‘Straatje van Vermeer’. Aan deze ontdekking is nu een expositie gewijd, die eerst was te zien is in het Rijksmuseum in Amsterdam en vanaf 25 maart Museum Prinsenhof in Delft aandoet. Daarmee is overigens voor het eerst in 320 jaar het beroemde meesterwerk van Johannes Vermeer (1632-1675) weer te zien in de stad waar het werd geschilderd. Zie het artikel over deze ontdekking elders […]

Lees meer

Geesteswetenschappen op de planken

Wat wordt er zoal gepubliceerd binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen? De faculteit organiseert een boekenborrel voor medewerkers, studenten en overige belangstellenden. Acht auteurs lichten hun boek kort toe waarna tijdens de borrel ruimschoots gelegenheid is de vele boeken in te zien die het afgelopen jaar van de hand van medewerkers van de FGw zijn verschenen. Acht wetenschappers en hun boek Decaan Frank van Vree heet iedereen welkom en introduceert achtereenvolgens acht wetenschappers, die elk in vier minuten een korte boekpresentatie […]

Lees meer

Exacte adres van ‘Het Straatje van Vermeer’ nu definitief vastgesteld

Door onderzoek van prof. dr. Frans Grijzenhout van de Universiteit van Amsterdam van tot nu toe nog niet geraadpleegde 17de-eeuwse archiefstukken is nu definitief vastgesteld waar de exacte locatie is van het beroemde schilderij ‘het Straatje’ van Johannes Vermeer. Deze valt samen met de huidige nummers 40-42 in de Vlamingstraat te Delft. Eerdere adressen die in de afgelopen jaren zijn gesuggereerd bleken uiteindelijk alle niet aannemelijk te zijn. Register op het Kadegeld De bron die prof. Grijzenhout raadpleegde is ‘De […]

Lees meer