Waarlijk Wonderbaarlijke Wetenschap

Eén meter lange Floresmens stamt niet af van de Homo sapiens

Model van een volwassen vrouw van de Homo floresiensis - John Gurche, National Museum of Natural History.

Een recent onderzoek van de schedel van de in 2003 ontdekte Floresmens (Homo floresiensis) lijkt uit te wijzen dat deze mensachtige niet afstamt van de Homo sapiens, de huidige menssoort, doordat de verschillen van de hersenen en schedel van de Floresmens te veel afwijken van de Homo sapiens. Lang was er een hevige wetenschappelijke discussie of deze op het Indonesische eiland Flores ontdekte menssoort een Homo sapiens was die door ziekte zo klein was of een aparte menssoort was. Nog steeds is niet duidelijk of de Homo floresiensis afstamt van de Homo erectus of ook werkelijk een unieke soort genoemd kan worden.

Het eiland Flores (geel) in de Indonesische archipel.

Het eiland Flores (geel) in de Indonesische archipel.

Ontdekking van de Homo floresiensis
Een team van Indonesische en Australische wetenschappers ontdekte in 2003 op het Indonesische eiland Flores acht skeletten van een tot dan toe onbekende, uitgestorven menssoort, welke slechts een meter lang werd, ongeveer 25-30 kg woog en een schedelinhoud had van ongeveer 380 cc, vergelijkbaar met die van een chimpansee (een gewone mens heeft een schedelinhoud van 980 cc). Op basis van onderzoek van de grond waarin de beenderen werden gevonden moet de Floresmens ongeveer tussen 39.000 en 12.000 jaar geleden hebben geleefd, toen de huidige menssoort Homo sapiens ook al bestond.

De Liang Bua-grot op Flores - door Rosino - CC BY-SA 2.0.

De Liang Bua-grot op Flores – foto Rosino – CC BY-SA 2.0.

Een vergelijking van de schedel van de hobbit met de moderne mens - Gadjah Mada University in Yogyakarta.

Een vergelijking van de schedel van de hobbit met de moderne mens – Gadjah Mada University in Yogyakarta.

Vrij snel ontstond toen de discussie of dit werkelijk een nieuwe menssoort was of dat de Floresmens door ziekte op het geïsoleerde eiland Flores simpelweg een ‘kleine uitvoering’ was van de Homo sapiens. Als suggestie voor de ziekte werd onder andere microcefalie (nu zo bekend door het mogelijke verband met het zika-virus) en het Syndroom van Down genoemd. Het is op zich niet ondenkbaar dat een soort in geïsoleerde omstandigheden in de loop van honderden generaties ontwikkelt tot een veel kleinere soort. Zo kwam op Flores ook een inmiddels uitgestorven dwergolifant voor, de Stegodont. Een gebrek aan voldoende voedsel is daarvan vaak de oorzaak.

Schedel van de Floresmens of Homo floresiensis (LB1).

Schedel van de Floresmens of Homo floresiensis (LB1).

Schedelonderzoek leidt tot nieuwe conclusie
In een op 15 februari gepubliceerde studie van het Journal of Human Evolution, gebaseerd op onderzoek van de enige complete schedel van het eerstgevonden skelet, de Liang Bua 1 of LB1, wordt aangetoond dat de schedel van de Floresmens dermate afwijkt van de huidige menssoort Homo sapiens dat uitgesloten kan worden dat de Homo floresiensis daar een afwijkende afstamming van is.

Alhoewel men aan de skeletten wel het bestaan van bepaalde ziekten kon afleiden, is het niet aannemelijk dat deze ook de oorzaak zijn van het kleine postuur van de ‘hobbit’, zoals de Floresmens ook wel genoemd wordt, naar de roman van J.J.R. Tolkien. Overigens is er daarmee nog onvoldoende bewijs dat de Homo floresiensis een unieke soort is Het kan ook een afstammeling van de Homo erectus zijn, die ongeveer één miljoen jaar geleden van het eiland Java op Flores arriveerde.

Bronnen: Journal of Human Evolution, Phys.org, Scitable Nature Education.

Eerste illustratie: Model van een volwassen vrouw van de Homo floresiensis – John Gurche, National Museum of Natural History.

Artist impression van een floresmens - University of Wollongong, Australië.

Artist impression van een floresmens – University of Wollongong, Australië.Aantal keren gelezen:4772.

Deel dit artikel
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
FacebookrssFacebookrssby feather

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *