Waarlijk Wonderbaarlijke Wetenschap

De helft van de boomsoorten in het Amazonegebied in voortbestaan bedreigd

Luchtfoto van ontbossing in het Amazonegebied.

Dat grootschalige houtkap in het Amazonegebied in Brazilië, het grootste oerwoud ter wereld, plaats vindt is algemeen bekend. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft nu vastgesteld hoe groot die bedreiging is: meer dan de helft van de boomsoorten in het Amazonegebied komt in aanmerking voor de status ‘bedreigd’.

Amazonegebied - kaart

Het stroomgebied van de Amazone.

Een team van 158 wetenschappers uit 21 landen, onder leiding van Hans ter Steege van Naturalis Biodiversity Center en Nigel Pitman van het Field Museum (VS), heeft dit vastgesteld. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances. In dit onderzoek zijn veldstudies vergeleken met kaarten van huidige en verwachte ontbossing. Op basis van die gegevens is er een berekening gemaakt hoeveel boomsoorten er op welke plekken verloren zijn gegaan.

15.000 boomsoorten
In het rijke Amazonegebied komen ongeveer 15.000 boomsoorten voor. Volgens deze nieuwe berekeningen kan 36 tot 57 procent beschouwd worden als bedreigd. Op basis van deze nieuwe inzichten zou het aantal bedreigde plantensoorten wereldwijd opeens met 22% stijgen.

Ook andere regenwouden bedreigd
De inschatting is dat wat voor de Amazone geldt ook voor andere tropische regenwouden zo is. Van de 40.000 tropische boomsoorten die wereldwijd voorkomen kan men aannemen dat het merendeel bedreigd wordt. Er is wel een positieve kanttekening: in beschermde gebieden en gebieden waar de inheemse bevolking woont in het Amazonegebied komen waarschijnlijk nog aanzienlijke populaties van de bedreigde soorten voor. Indien deze gebieden op de juiste manier worden beheerd, hebben de bedreigde soorten een grotere overlevingskans.

Reportage over dit onderzoek door Newsy.

‘Dit is goed nieuws over de Amazone dat we niet genoeg te horen krijgen,’ zegt ter Steege. ‘In de afgelopen decennia hebben de Amazonelanden enorme stappen gezet in het uitbreiden van de parken en het versterken van de rechten van de inheemse gebieden. Ons onderzoek laat zien dat dit grote voordelen heeft voor de biodiversiteit.

Amazone - Xingu road - foto William Milliken
Amazonegebied – Xingu road – foto William Milliken.

‘Met dit onderzoek zeggen we niet dat de situatie van de boomsoorten in het Amazonegebied opeens slechter is geworden,’ zegt Pitman. ‘We geven juist een indicatie in hoeverre de boomsoorten beïnvloed worden door ontbossing die al heeft plaatsgevonden en wat de invloed is van het verlies van bos in de toekomst.’

Waakzaamheid blijft geboden; het gebied wordt nog steeds bedreigd door ontbossing, aanleg van stuwdammen, mijnbouw, bosbranden en droogte door de opwarming van de aarde.

Aaneengesloten beschermde gebieden goed voor biodiversiteit
Kirsten Schuijt, hoofd natuurbescherming van het Wereld Natuur Fonds (WNF), vindt het een belangrijk onderzoek: ‘Het WNF werkt in de Amazone al jaren aan het creëren van aaneengesloten beschermde gebieden. Deze internationale studie laat zien hoe essentieel goed beheerde natuurreservaten zijn om bedreigde plant- en diersoorten beter te beschermen. Het is tegelijkertijd ook een belangrijke natuurlijke oplossing voor klimaatverandering. Wij zullen tijdens de komende Klimaatconferentie in Parijs de vele voordelen van beschermde gebieden zeker benadrukken.’

Bron: Naturalis.

Amazone - Hans ter Steege onderweg in het Amazonegebied voor onderzoek ter plaatse.

Hans ter Steege onderweg in het Amazonegebied voor onderzoek ter plaatse.

Aantal keren gelezen:1083.

Deel dit artikel
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
FacebookrssFacebookrssby feather

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *