Waarlijk Wonderbaarlijke Wetenschap

30 potvissen sinds begin dit jaar op de kusten van de Noordzee gestrand

Er is tevergeefs nog gepoogd om de potvis die op 5 januari op het strand van Norfolk aanspoelde te redden - foto BBC.

Sinds begin dit jaar zijn er al dertig potvissen gestrand op de kusten van de zuidelijke Noordzee, een ongewoon hoog aantal. Alhoewel er sinds 1566 meldingen bekend zijn van gestrande walvissen, gaat het meestal slechts om enkele per jaar. Daarom is het hoogst opmerkelijk dat er in de afgelopen anderhalve maand al zoveel potvissen als nu op het strand zijn gevonden. In geen van de gevallen konden de zoogdieren gered worden. De grote vraag is nu wat de oorzaak is van de vele strandingen dit jaar.

De eerste stranding vond plaats op 9 januari op het strand van Texel, toen maar liefst vijf potvissen tegelijkertijd aanspoelden. In de weken daarna belandden er steeds meer potvissen op de stranden van Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk. Volgens een overzicht van de BBC staat de teller nu op dertig aangespoelde potvissen. Dit is sinds mensenheugenis niet voorgekomen.

De gestrande potvissen op het strand van Texel - foto Salko de Wolf.

De gestrande potvissen op het strand van Texel – foto Salko de Wolf.

De potvis heeft diep water nodig
De potvis is een zoogdier dat tot de soort tandwalvissen behoort. Het is een carnivore walvis die zich voedt met inktvissen, die hij door zijn grote duikvermogen (hij kan tot twee uur onder water blijven) tot op een diepte van drie kilometer kan vangen. De potvis kan tot 18 meter lang worden en een gewicht van 50 ton bereiken. Hij komt in alle oceanen voor, maar moet in diepe zee blijven, omdat anders zijn echolocatie niet goed werkt, die hij nodig heeft om zijn weg te vinden en wellicht ook om te kunnen jagen.

De diverse vindplaatsen van aangespoelde potvissen dit jaar - kaart Sea Watch Foundation / BBC.

De diverse vindplaatsen van aangespoelde potvissen dit jaar – kaart Sea Watch Foundation / BBC.

Dat is ook de reden dat het in de Noordzee misgaat met de potvis: de Noordzee is erg ondiep en werkt ook als een soort fuik, in het noorden breed en naar het zuiden toe steeds smaller en ondieper. De mannelijke potvis heeft de gewoonte om in het hoge noorden van de Atlantische Oceaan te gaan foerageren. Het is mogelijk dat sommige potvissen bij Schotland de verkeerde route hebben gekozen, in de Noordzee zijn beland en daar in de problemen zijn geraakt door de ondiepte en het gebrek aan voedsel. Vastgesteld is dat alle gevonden potvissen mannetjes waren.

Diverse mogelijke oorzaken
Behalve het gebrek aan geschikt voedsel in de Noordzee en de ondiepte ervan, worden er ook andere oorzaken genoemd. Zo bestaat er een vermoeden dat veel van de gestrande potvissen een gehoorbeschadiging hebben. In de Universiteit van Utrecht wordt momenteel onderzoek gedaan naar de gehoorbeentjes van de potvissen. Ook een ziekte wordt niet uitgesloten; in het bloed van sommige potvissen zijn sporen van caissonziekte gevonden, een ziekte die ook voorkomt bij duikers die te snel van grote diepte naar de oppervlakte komen.

Eén van de potvissen die in januari in Engeland is aangespoeld - foto CSIP-ZSL.

Eén van de potvissen die in januari in Engeland is aangespoeld – foto CSIP-ZSL.

Daarnaast worden ook menselijke invloeden genoemd die de desoriëntatie van de potvissen zou kunnen veroorzaken, zoals de aanwezigheid van windmolenparken, explosies in zee, marine-sonar of klimaatverandering, waardoor de temperatuur van de zee verandert en daarmee ook de distributie van voedsel. Experts sluiten echter, gebaseerd op de gevonden dieren, uit dat zij zijn omgekomen doordat ze met schepen in aanraking zijn gekomen of bekneld geraakt door kabels of visnetten, wat in eerdere jaren wel eens de oorzaak van een stranding is geweest.

Deze veelheid van mogelijke oorzaken doet natuurlijk al vermoeden dat een duidelijk aanwijsbare oorzaak nog niet gevonden is. Daarvoor zal verder wetenschappelijk onderzoek van de kadavers nodig zijn.


De op 12 januari gestrande potvissen op Texel – film RTL Nieuws.
Aantal keren gelezen:1247.

Deel dit artikel
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
FacebookrssFacebookrssby feather

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *