Waarlijk Wonderbaarlijke Wetenschap

Een slechte manager kan een directe bedreiging van uw gezondheid zijn

Werkstress

De ‘foute baas’ is een oneindige bron van humor op de werkvloer, in tv-series en speelfilms, maar als u echt een slechte manager heeft zal het lachen u al lang vergaan zijn. Uw directe manager is de belangrijkste factor op uw werk die bepaalt of u met plezier naar uw werk gaat of er elke dag tegenop ziet. Wanneer u dagelijks wordt geconfronteerd met een foute baas kan dit echter leiden tot werkstress en uiteindelijk zelfs een burn-out. Het is daarom opvallend dat werknemers die lijden onder een slechte manager toch vaak niet de stap zetten om te gaan solliciteren en zo snel mogelijk een leukere werkkring te gaan vinden.

Wetenschappelijk onderzoek naar werkstress
In een artikel van dr. Travis Bradberry op LinkedIn haalt hij Amerikaanse onderzoekers van de Harvard Business School en Stanford University aan, die een analyse maakten van meer dan 200 onderzoeken naar werkstress. Zij stelden vast dat de angst om werkloos te raken iemand een 50% grotere kans geeft op een slechte gezondheid en dat te hoge werkdruk een 35% grotere kans geeft dat de huisarts een ziekte bij de werknemer vaststelt. Onzekerheid met betrekking tot een baan en te hoge werkdruk zijn typische omstandigheden die worden gecreëerd door slecht management en de onderzoekers achten de slechte invloed op iemands gezondheid hiervan gelijkwaardig aan de invloed van passief meeroken.

Voelt u zich nog gelukkig op uw werk?

Voelt u zich nog gelukkig op uw werk?

Gaat het hier om incidenten? Nee; recent onderzoek van de American Psychological Association stelde vast dat 75% van de Amerikaanse medewerkers hun baas als de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde stress beschouwt en dat 60% van de werknemers in de VS de voorkeur zou geven aan een andere baas boven een loonsverhoging.

Werknemers ondernemen geen actie
Je zou denken dat werknemers in een dergelijke stressvolle situatie snel actie zouden ondernemen om een nieuwe, prettiger werkkring te vinden, maar dat blijkt niet het geval. Terwijl 27% van de werknemers ontslag nemen zodra ze een andere baan hebben gevonden en 11% dat zelfs doet zonder van een andere baan verzekerd te zijn, blijft een verbazingwekkende 59% genoegen nemen met hun stressvolle werksituatie. Dat is een alarmerend groot aantal mensen die hun gezondheid blootstellen aan een negatieve werkomgeving.

Vroeger had werkstress vooral een lichamelijke oorzaak.

Vroeger had werkstress vooral een lichamelijke oorzaak.

Er zijn veel theorieën waarom werknemers in een stressvolle werksituatie blijven, variërend van loyaliteit aan het bedrijf, een soort van Stockholmsyndroom tot aan besluiteloosheid. Soms speelt het gevoel van ‘je weet wat je hebt, niet wat je krijgt’ een rol om maar niet aan de onzekere weg van solliciteren naar een nieuwe baan en de uitdagingen van een nieuwe werkkring te beginnen. Het probleem is echter dat hoe langer je een beslissing om aan een onaangename werkomgeving te ontsnappen uitstelt, hoe moeilijker het is om uiteindelijk de eerste stap te zetten. Het is daarom belangrijk om stressvolle situaties, veroorzaakt door slecht management, te herkennen.

Kenmerken van een slechte baas

Kleineren
Iedere werknemer zal in redelijkheid erkennen dat het de taak van een manager is om kritiek uit te oefenen wanneer het werk niet goed wordt uitgevoerd of wanneer het beter kan. Het ligt echter anders wanneer de baas er genoegen in lijkt te scheppen om op ieder gewenst moment kritiek te leveren, bij voorkeur als er collega’s binnen gehoorsafstand zijn. Schept hij/zij er genoegen in? Als kritiek en verwijten tot zijn standaardinstrument voor motivatie behoren en er nooit eens een compliment afkan is het tijd om naar een andere werkkring om te gaan kijken.

Verwijten als motivatie: werkt niet.

Verwijten als motivatie: werkt niet.

Woedeaanvallen
Managers staan onder druk, zeker in deze moeilijke economische tijden. Zij worden op hun beurt vaak weer onder druk gezet door hun baas om bepaalde prestaties te leveren. Het behoort echter ook tot hun functie om met die druk om te kunnen gaan; dat is een onderdeel van het manager zijn. Als het resultaat echter dagelijks terugkerende woedeaanvallen en scheldpartijen zijn, verziekt dit de sfeer op de werkvloer. Werknemers raken in zichzelf gekeerd, zijn niet meer creatief en bang om met nieuwe ideeën te komen. Niet alleen het werk, maar ook de werknemer lijdt daaronder.

“People ask the difference between a leader and a boss. The leader leads, and the boss drives.” – Theodore Roosevelt.

“People ask the difference between a leader and a boss. The leader leads, and the boss drives.” – Theodore Roosevelt.

Onredelijke verwachtingen
Als uw manager u alleen maar als werknemer en gereedschap ziet om een klus gedaan te krijgen, en niet meer als mens met hobby’s, familie en een privéleven, kan dit leiden tot een onredelijke werkdruk. Als hij verwacht dat u altijd aan het werk denkt en ook buiten werkuren op u rekent, als overwerk op ieder onverwacht moment tot de mogelijkheden behoort, dan heeft hij geen respect voor u als mens.

Als uw baas niet het goede voorbeeld geeft
Uw manager mag natuurlijk best eisen stellen aan uw inzet en werkethiek en goed voorbeeld doet goed volgen. Niets is echter zo irritant als een baas die het niet zo nauw neemt met de regels die voor goed werknemerschap gelden. Als hij/zij alle regels overtreedt die voor u wel gelden roept dat bij u zowel minachting als een gevoel van onredelijkheid op.

Ook de overheid besteedt aandacht aan werkgerelateerde stress - foto Rogier Klimbie.

Ook de overheid besteedt aandacht aan werkgerelateerde stress – foto Rogier Klimbie.

Situatie in Nederland en Europa
Ook aan onze kant van de oceaan is er onderzoek gedaan naar werkstress. Ook hier zijn de cijfers verontrustend: terwijl in 2014 nog één op de acht werknemers aangaven last te hebben van werkstress, was dit in 2015 al tot één op de zeven gestegen, volgens cijfers van het onderzoeksinstituut TNO en het CBS. Als één miljoen werknemers zeggen dat ze last hebben van werkstress, kun je niet anders stellen dan dat dit beroepsziekte nummer één in Nederland is.

Uit een onderzoek van HRM-dienstverlener ADP Europe blijkt overigens dat 35% van de Nederlandse werknemers last van stress zou hebben, wezenlijk meer dus dan de 15% volgens TNO en CBS. Overigens steekt dit alarmerend getal nog gunstig af bij het Europese gemiddelde van 40% van de werknemers. Koploper is Duitsland met 50% van de werknemers dat met stress kampt.

De gevaren van werkstress zijn groter voor laagopgeleide werknemers.

De gevaren van werkstress zijn groter voor laagopgeleide werknemers.

Zijn we echt blij op het werk?
Volgens hetzelfde onderzoek zegt echter 60% (Italië) tot 81% (Nederland) optimistisch te zijn over de toekomst met betrekking tot het werk. Dat lijkt met elkaar in strijd te zijn, maar misschien is dat wel het gevoel waar menig werknemer in een stressvolle situatie zichzelf denkt te handhaven bij een slechte baas: het zal wel goed komen. Gezien de schade die een stressvol arbeidsbestaan aan uw gezondheid kan aanrichten wellicht een goede reden om nog eens goed te overwegen of het geen tijd is om elders uw carrière voort te zetten.

Bronnen: Dr. Travis Bradberry, TNO, CBS, NRC, ADP Europe.
Aantal keren gelezen:1564.

Deel dit artikel
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather
FacebookrssFacebookrssby feather

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *